Επιστροφή Προϊόντος

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής προϊόντος εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας.

Το προϊόν οφείλει να το επιστρέψει στην κατάσταση που το παρέλαβε & να το επιστρέψει στην συσκευασία που το παρέλαβε.

Η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται σε λογαριασμό του πελάτη που αυτός θα ορίσει αφού το προϊόν έχει επιστραφεί στο κατάστημά μας & έχει ελεχθεί η κατάστασή του.

Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής απευθείας στο κατάστημα και επιστροφής των χρημάτων άμεσα.

Το www.bibo.gr δεν ευθύνεται για καταστροφή ή απώλεια του προϊόντος κατά την αποστολή αυτού προς τον πελάτη.

Το www.bibo.gr δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην ολοκλήρωη της παραγγελίας για το οποίο δεν φέρει ευθύνη. (μη διαθεσιμότητα προϊόντος, λόγοι ανωτέρας βίας, διαταραχές, καιρικά φαινόμενα ή άλλοι λόγοι)