Χρόνος Παράδοσης

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ


Ο χρόνος παράδοσης εφόσον το προϊόν είναι διαθέσιμο, κυμαίνεται από 1 – 3 εργάσιμες ημέρες.

Το www.bibo.gr δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην ολοκλήρωη της παραγγελίας για το οποίο δεν φέρει ευθύνη. (μη διαθεσιμότητα προϊόντος, λόγοι ανωτέρας βίας, διαταραχές, καιρικά φαινόμενα ή άλλοι λόγοι)